กว่าจะมาเป็นพนันออนไลน์ต้องผ่านอะไรบ้าง

ตามหลักฐานอ้างอิงในประวัติศาสตร์ การพนันมีต้นกำเนิดที่จีนเมื่อร้อยปีก่อนคริสต์ศักราช และได้แพร่เข้ามาสู่ประเทศอินเดีย บาบิโลนมีการแพร่ขยายไปฝั่งตะวันตก โรมัน กรีกประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศส เยอรมัน ในที่สุดอังกฤษจึงได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการพนันขึ้นและใช้บังคับสำเร็จเป็นประเทศแรกเมื่อพ. ศ. 1541 จากนั้นได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการพนันใช้บังคับในหลาย ๆ ประเทศแถบยุโรป การพนันชนิดลูกเต๋าเป็นที่นิยมกันมากในแถบทวีปทางยุโรปที่ได้มาจากการพนันประเภทถั่วโป มีต้นกำเนิดมาจากสมัยราชวงศ์ฮั่นที่เป็นผู้มีอำนาจในจีน ต่อมาสมัยพระเจ้าสูนฮ่องเต้ที่7 ได้มีขุนนางคิดการพนันแบบถั่วขึ้นมาภาษาจีนเรียกว่า อีจี๋ หรือหัวจี๋ ต่อมาสมัยราชวงศ์ใต้เซง พ. ศ. 2100 จึงได้คิดวิธีเล่นลูกเต๋าขึ้นเป็นครั้งแรก เรียกว่าปอหรือโป และได้แพร่หลายต่อกันมาจนถึงปัจจุบันการเล่นพนันหวยที่มีต้นกำเนิดของสลากกินแบ่งหรือลอตเตอรี่มีต้นกำเนิดมาจากจีนสมัยพระเจ้าเตากวางประมาณ พ.ศ. 2364 – 2394 เดิมที่เรียกกันว่าฮวยหวย ภายหลังและแพร่เข้ามาในแถบยุโรปและอเมริกา และเมื่อเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าขึ้นจึงได้มีการพลิกแพลง รูปแบบการเล่น เช่น บิลเลียดไฟฟ้า หรือสล็อตแมชชีน เป็นต้น ซึ่งถือว่าพัฒนาเข้าสู่ระบบของการเล่นพนันออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบเมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมานี่เอง พักก่อนการจะเล่นพนันออนไลน์ยังต้องหลบๆซ่อนๆแต่สมัยนี้ไม่ว่าใครก็สามารถเล่นพนันออนไลน์ได้อย่างเปิดเผยเลย

ส่วนในประเทศไทยเรื่องของการพนันเริ่มมีตั้งแต่ยุคไหนไม่ได้มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่แน่ชัด มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเข้ามาในการติดต่อค้าขายกับจีนที่เป็นผู้นำเข้ามา คือการพนันถั่วโป ตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี แต่ที่มีหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง หรือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีการเล่นพนันแบบหนึ่งที่เรียกว่า กำตัด มีวิธีและอุปกรณ์คล้ายกับการเล่นถั่ว อีจี๋ ของจีน จากการสันนิษฐานในประวัติศาสตร์พอสรุปได้ว่า คนไทยได้เล่นการพนันตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี

ในสมัยพระเจ้าบรมโกศเห็นว่าผู้คนนิยมการเล่นพนันกันมากขึ้นจึงได้ให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของบ่อน นำมาเป็นเงินช่วยราชการที่เรียกว่าอากรบ่อนเบี้ย และได้ยินยอมให้ผูกขาดอากรไปตั้งบ่อนตามหัวเมืองทั่วไป ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการเก็บภาษีการพนันขึ้นเพื่อทดแทนรายได้ภาษีที่ขาดไปผลจากการยกเลิกภาษีที่ผูกขาดหลายอย่าง และมาจากประเทศไทยเองได้มีสัญญาการค้ากับชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น